હાર્ટ ફેલ્યોર, એટ્લે કે હૃદય ની નિષ્ફળતા ની સારવાર કરવા માટે દવાઓ વર્ણવવા માં આવી છે. જો તમને આ વિડિઓ પસંદ હોય તો તમારા મિત્રો અને પરિવાર સાથે તેને શેર કરો.