હાર્ટ ફેલ્યોર (હૃદય ની નિષ્ફળતા) ના ત્રણ સૌ થી સામાન્ય કારણો ને અહીં દર્શાવા માં આવ્યા છે. જો તમને આ વિડિઓ પસંદ હોય તો તમારા મિત્રો અને પરિવાર સાથે તેને શેર કરો.