વેરિકોઝ વેઈન્સ (નસો)

વેરિકોઝ વેઈન્સ (નસો)

વેરિકોઝ વેઈન્સ (નસો) એ પહોળી કે વિસ્તૃત થઈ ગયેલ, ફૂલી ગયેલ, આડીઅવળી કે ગૂંચવાયેલી નસો છે, જે સામાન્ય રીતે તમારા પગ થાય છે. આ વિડીયો વેરિકોઝ વેઈન્સ હોવા ના લક્ષણો અને તેઓ ની સારવાર કરવા માટે ની સામાન્ય પ્રક્રિયાઓ ને અહીં વર્ણવવા માં આવી છે. જો તમને આ વિડિઓ પસંદ હોય તો...
Treament for varicose veins

Treament for varicose veins

Varicose veins are enlarged, twisted veins that usually occur in your legs. This video describes the symptoms of having varicose veins and the general procedures used to treat them. If you like the video please SHARE with friends and family....
ट्रांसफेमोरल एओर्टिक वाल्व इंप्लांटेशन

ट्रांसफेमोरल एओर्टिक वाल्व इंप्लांटेशन

हृदय का एओर्टिक (महाधमनी) वाल्व की सामान्य एनाटॉमी (शरीर रचना), और उसका कार्य, एओर्टिक वाल्व के लीफ़्लेट्स (पत्रक) के केल्सिफिकेशन (उन पर कैल्शियम जमा होना) के कारण वाल्व का स्टेनोसिस या नेरोइंग (उसका संकीर्ण होना), और ट्रांसफेमोरल एओर्टिक वाल्व इंप्लांटेशन की मिनिमली...
कार्डियाक एरिथमिया

कार्डियाक एरिथमिया

स्वास्थ्य जागरूकता के लिए सार्वजनिक शिक्षा के भाग रूप, सिम्स हॉस्पिटल और सिम्स फाउंडेशन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं लघु शैक्षिक फिल्मों की एक श्रृंखला। यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। कार्डियाक कंडक्शन सिस्टम (हृदय की...
Transcatheter Aortic Valve Implantation- Transfemoral Approach (TAVI)

Transcatheter Aortic Valve Implantation- Transfemoral Approach (TAVI)

https://www.keyurparikh.com/wp-content/uploads/2018/02/10000000_149951395673678_503194442799251456_n.mp4 કાર્ડિયાક કંડકશન સિસ્ટમ (હૃદય ની વહન વ્યવસ્થા) ના સામાન્ય કાર્ય અને તે હૃદય ની ગતિ અને લય ને કેવી રીતે નિયમન કરે છે તે બતાવવા માં આવેલ છે. વિવિધ પ્રકાર ના...