હાર્ટ ફેલ્યોર ની સારવાર

હાર્ટ ફેલ્યોર, એટ્લે કે હૃદય ની નિષ્ફળતા ની સારવાર કરવા માટે દવાઓ વર્ણવવા માં આવી છે. જો તમને આ વિડિઓ પસંદ હોય તો તમારા મિત્રો અને પરિવાર સાથે તેને શેર કરો.

Read More ›

હાર્ટ ફેલ્યોર (હૃદય ની નિષ્ફળતા) ના સામાન્ય કારણો

હાર્ટ ફેલ્યોર (હૃદય ની નિષ્ફળતા) ના ત્રણ સૌ થી સામાન્ય કારણો ને અહીં દર્શાવા માં આવ્યા છે. જો તમને આ વિડિઓ પસંદ હોય તો તમારા મિત્રો અને પરિવાર સાથે તેને શેર કરો.

Read More ›

कंजेस्टिव हार्ट फैल्योर के प्रभाव

हार्ट फेल्योर (हृदय की विफलता) के कारण हृदय में होने वाले एनाटोमिकल (रचनात्मक) परिवर्तन, और साथ ही उसके दीर्घकालिक प्रभावों को यहाँ दर्शाया गया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें।

Read More ›

કંજેસ્ટિવ હાર્ટ ફેલ્યોર ની અસરો

હાર્ટ ફેલ્યોર, એટ્લે કે હૃદય ની નિષ્ફળતા ના કારણે હૃદય માં થતાં એનાટોમિકલ (રચનાત્મક) ફેરફારો તેમજ તેની લાંબા ગાળાની અસરો વિષે અહીં સમજાવવા માં આવેલ છે.જો તમને આ વિડિઓ પસંદ હોય તો તમારા મિત્રો અને પરિવાર સાથે તેને શેર કરો.

Read More ›

एकयुट (तीव्र) कोरोनरी सिंड्रोम (ACS)

हृदय में स्थित कोरोनरी वेसल्स (रक्त वाहिकाएं) और अलग-अलग तरीकें जिनसे वे अवरुद्ध हो सकती हैं, जिनके कारण एकयुट (तीव्र) कोरोनरी सिंड्रोम (ACS) के लक्षण हो सकते हैं, उन्हें यहाँ दर्शाया गया है। एकयुट (तीव्र) कोरोनरी सिंड्रोम (ACS) और हार्ट अटैक (दिल का दौरा) के लिए सामान्य उपचारों के बारे में यहाँ समझाया गया है।

Read More ›

એક્યુટ (તીવ્ર) કોરોનરી સિન્ડ્રોમ (ACS)

હૃદય ની કોરોનરી વેસલ્સ (રક્ત વાહિનીઓ) અને જુદી જુદી રીતો જેના કારણે તેઓ અવરોધિત થઈ શકે છે, જેના કારણે એક્યુટ (તીવ્ર) કોરોનરી સિન્ડ્રોમ (ACS) ના લક્ષણો થઈ શકે છે, તેઓ ને અહીં દર્શાવવા માં આવેલ છે. એક્યુટ (તીવ્ર) કોરોનરી સિન્ડ્રોમ અને હાર્ટ એટેક માટે ના સામાન્ય ઉપચારો વિષે અહીં સમજાવવા માં આવ્યું છે. જો તમને…

Read More ›