હાર્ટ ફેલ્યોર ની સારવાર

હાર્ટ ફેલ્યોર ની સારવાર

હાર્ટ ફેલ્યોર, એટ્લે કે હૃદય ની નિષ્ફળતા ની સારવાર કરવા માટે દવાઓ વર્ણવવા માં આવી છે. જો તમને આ વિડિઓ પસંદ હોય તો તમારા મિત્રો અને પરિવાર સાથે તેને શેર કરો....
હાર્ટ ફેલ્યોર (હૃદય ની નિષ્ફળતા) ના સામાન્ય કારણો

હાર્ટ ફેલ્યોર (હૃદય ની નિષ્ફળતા) ના સામાન્ય કારણો

હાર્ટ ફેલ્યોર (હૃદય ની નિષ્ફળતા) ના ત્રણ સૌ થી સામાન્ય કારણો ને અહીં દર્શાવા માં આવ્યા છે. જો તમને આ વિડિઓ પસંદ હોય તો તમારા મિત્રો અને પરિવાર સાથે તેને શેર કરો....
कंजेस्टिव हार्ट फैल्योर के प्रभाव

कंजेस्टिव हार्ट फैल्योर के प्रभाव

हार्ट फेल्योर (हृदय की विफलता) के कारण हृदय में होने वाले एनाटोमिकल (रचनात्मक) परिवर्तन, और साथ ही उसके दीर्घकालिक प्रभावों को यहाँ दर्शाया गया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें।...