કેરોટીડ એન્ડરટેરેક્ટોમી

કેરોટિડ આર્ટરી સ્ટેનોસિસ (એટ્લે કે કેરોટિડ ધમની સાંકડી થઈ જવી કે તેમાં કોઈ અવરોધ આવી જવો) ના કારણે ટ્રાન્સીયેન્ટ ઇસ્કેમિક એટેક અથવા સ્ટ્રોક આવી શકે છે, એટ્લે કે એવી સ્થિતિ જેમાં થોડી વાર માટે મગજ ને લોહી પહોંચતું બંધ થઈ જાય, તો આ સ્થિતિ ની સારવાર માટે કેરોટીડ એન્ડરટેરેક્ટોમી ની પ્રક્રિયા કરાવવા ની જરૂર પડે…

Read More ›

ટ્રિગ્લાઇસેરાઇડ્સનાં

ઈગ્લિસરાઇડ્સ એક પ્રકારની ચરબી અથવા લિપિડ છે, જે તમારા રક્તમાં જોવા મળે છે, જેનો ઉપયોગ શરીરની ઉર્જા તરીકે કરવામાં આવે છે. ટ્રિગ્લાઇસેરાઇડ્સનાં સ્ત્રોતો અને તમારા શરીરને તેની શા માટે આવશ્યકતા છે તે સમજવામાં આવ્યું છે. જો તમને આ વિડિઓ પસંદ હોય તો તમારા મિત્રો અને પરિવાર સાથે તેને શેર કરો.

Read More ›

હાર્ટ ફેઇલ્યોર ની સારવાર માટે વપરાતી દવાઓ

હાર્ટ ફેઇલ્યોર ની સારવાર માટે વપરાતી દવાઓ વર્ણવવામાં આવી છે. જો તમને આ વિડિઓ પસંદ હોય તો તમારા મિત્રો અને પરિવાર સાથે તેને શેર કરો.

Read More ›

કોરોનરી આર્ટરી બાયપાસ ગ્રાફ્ટ (CABG)

દર્શાવવા માં આવેલી કોરોનરી આર્ટરી બાયપાસ ગ્રાફ્ટ (CABG), એટ્લે કે બાયપાસ સર્જરી ની પ્રક્રિયા નો ઉપયોગ, છાતી ની દીવાલ ની અંદર ના અંદર થી ઇન્ટરનલ થોરાસિક આર્ટરી (છાતી માં આવેલ આંતરિક ધમની), અથવા પગ માં આવેલ સફિનસ વેઇન (પગ માં ઉપરછલ્લી રીતે દેખાતી લાંબી મોટી નસ) નો ઉપયોગ કરી ને, અવરોધિત કોરોનરી ધમનીઓ, એટ્લે કે…

Read More ›

હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ

ગુજરાત ભર ની એક માત્ર સિમ્સ હોસ્પિટલ માં હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ની પુરે પુરી સફળતા બાદ, હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ટિમ દ્વારા આયોજિત હદય પ્રત્યારોપણ(હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ) ના લેનાર અને દાતાઓ માટેનો સન્માન સમારંભમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી વિજય રુપાણી સાહેબ, સિમ્સ હોસ્પિટલ ના કાર્ડિયાક અને હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ના બધા ડોક્ટરો ની હાજરી સહીત અન્ય દર્દીઓને સમ્માનિત કર્યા. જો…

Read More ›

હાઈ બ્લડ પ્રેશર માટે સારવાર

મોટા ભાગ ના કિસ્સાઓ માં, હાઈ બ્લડ પ્રેશર, અથવા હાઇપરટેંશન, એટ્લે કે ઉચ્ચ રક્તચાપ નું કારણ અજ્ઞાત હોય છે. જીવનશૈલી માં ફેરફારો કરી ને અને દવાઓ લેવા થી હાઈ બ્લડ પ્રેશર નું સંચાલન કેવી રીતે કરી શકાય તે સમજાવવા માં આવ્યું છે. જો તમને આ વિડિઓ પસંદ હોય તો તમારા મિત્રો અને પરિવાર સાથે તેને…

Read More ›

હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ

ગુજરાત ભર ની એક માત્ર સિમ્સ હોસ્પિટલ માં હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ની પુરે પુરી સફળતા બાદ, હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ટિમ દ્વારા આયોજિત હદય પ્રત્યારોપણ(હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ) ના લેનાર અને દાતાઓ માટેનો સન્માન સમારંભમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી વિજય રુપાણી સાહેબ, સિમ્સ હોસ્પિટલ ના કાર્ડિયાક અને હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ના બધા ડોક્ટરો ની હાજરી સહીત અન્ય દર્દીઓને સમ્માનિત કર્યા. જો…

Read More ›

સિમ્સ હોસ્પિટલની સફળતાઃ છ માસમાં 15 બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યાં.

#bonemarrowtransplant #bonemarrow #transplant #cimskids #cimsbmt#cimshospital #ahmedabad CHITRALEKHA.COM સિમ્સ હોસ્પિટલની સફળતાઃ છ માસમાં 15 બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યાં | chitralekha

Read More ›