હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ

હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ

ગુજરાત ભર ની એક માત્ર સિમ્સ હોસ્પિટલ માં હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ની પુરે પુરી સફળતા બાદ, હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ટિમ દ્વારા આયોજિત હદય પ્રત્યારોપણ(હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ) ના લેનાર અને દાતાઓ માટેનો સન્માન સમારંભમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી વિજય રુપાણી સાહેબ, સિમ્સ...
હાઈ બ્લડ પ્રેશર માટે સારવાર

હાઈ બ્લડ પ્રેશર માટે સારવાર

મોટા ભાગ ના કિસ્સાઓ માં, હાઈ બ્લડ પ્રેશર, અથવા હાઇપરટેંશન, એટ્લે કે ઉચ્ચ રક્તચાપ નું કારણ અજ્ઞાત હોય છે. જીવનશૈલી માં ફેરફારો કરી ને અને દવાઓ લેવા થી હાઈ બ્લડ પ્રેશર નું સંચાલન કેવી રીતે કરી શકાય તે સમજાવવા માં આવ્યું છે. જો તમને આ વિડિઓ પસંદ હોય તો તમારા મિત્રો અને...
હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ

હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ

ગુજરાત ભર ની એક માત્ર સિમ્સ હોસ્પિટલ માં હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ની પુરે પુરી સફળતા બાદ, હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ટિમ દ્વારા આયોજિત હદય પ્રત્યારોપણ(હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ) ના લેનાર અને દાતાઓ માટેનો સન્માન સમારંભમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી વિજય રુપાણી સાહેબ, સિમ્સ...
સિમ્સ હોસ્પિટલની સફળતાઃ છ માસમાં 15 બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યાં.

સિમ્સ હોસ્પિટલની સફળતાઃ છ માસમાં 15 બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યાં.

#bonemarrowtransplant #bonemarrow #transplant #cimskids #cimsbmt#cimshospital #ahmedabad CHITRALEKHA.COM સિમ્સ હોસ્પિટલની સફળતાઃ છ માસમાં 15 બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યાં |...