સિમ્સ હોસ્પિટલે ગંભીર ઓર્ટિક સ્ટેનોસિસના દર્દીમાં રૂટિન ઓપન હાર્ટ સર્જરી ટાળીને પગ માંથી નવી ક્રાંતિકારી ટેક્નોલોજી TAVI (ટ્રાન્સકેથેટર ઓર્ટિક વાલ્વ રિપ્લેસમેન્ટ અથવા ઇમ્પ્લાન્ટેશન) કરીને ગુજરાતમાં તબીબી ક્ષેત્રે ઇતિહાસ રચ્યો.

सीम्स अस्पताल ने नियमित खुले दिल की शल्य चिकित्सा को टालकर गंभीर एऑर्टिक स्टेनोसिस वाले मरीज के पैर में से नई क्रांतिकारी तकनीक तावी (ट्रांसकेथेटर एऑर्टिक वाल्व प्रतिस्थापन या आरोपण) का उपयोग करके गुजरात में चिकित्सकीय इतिहास बनाया है ।

CIMS HOSPITAL creates medical history in Gujarat by using The New Revolutionary technology TAVI (Transcatheter Aortic Valve Replacement or Implantation) from leg on Severe Aortic Stenosis Patients avoiding routine open heart surgery.