Dr. Keyur parikh is good men Mara father ni sarvar karavel ane tenathi ghanu saru che. sirji.. No Savbhav ghano saro che.