Dr Keyur Parikh ne ame malya amne temni treatment thi ghanu saru rahu che.koi taklif atyar sudhi janai nathi.ahi doctor sir no vyavhar ghano saro che.ahi amne koi problem thayo nathi.