Dr Keyur Parikh Sab is seen like god. it is enaph for him.hamare india ke liye ase doctor ki baht aavashyakta he.